ANBI De Tinne

Algemene informatie wooninitiatief
Naam: Stichting “de Tinne”(De Tinne)
Nummer KVK: 04059178
Vestigingsadres: Parklaan 8
Woonplaats: 9449 PG Nooitgedacht

Algemene doelstelling
Het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn, alles zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het beheren en/of exploiteren van een gezinsvervangend tehuis en het coordineren van zorg.
  • Het scheppen van randvoorwaarden om gemelde doelstelling te realiseren.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het conform de doelstelling van Stichting de Tinne zoveel als mogelijk zorgen voor 24 uur goede zorg en begeleiding voor de acht bewoners op de Tinne

Werving inkomsten
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

Contactgegevens
(correspondentieadres)
Adres: Oal Diek 1, 9454 PL Ekehaar
E-mail adres is: info@stichtingdetinne.nl
Website: Stichting de Tinne

RSIN: 809999407
Actief in sector: Mensen met een beperking
Actief in: Nederland
Aantal medewerkers: Gemiddeld 10 fte
Aantal vrijwilligers: 4 bestuursleden en 6 leden verwantenraad

Statutair bestuur van de stichting
Voorzitter: J.R. Hoogeveen
Secretaris: G.J. Oldenbeuving
Penningmeester: H.J. Meijeringh
Algemeen bestuurslid: E. Daalder
Overige informatie: n.v.t.

Jaarrekening
De laatste jaarrekening is in onderstaand bestand weergegeven.

Jaarrekening 2023

 Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

ANBI formulier

 

Wil je informatie ontvangen, een vraag stellen of donateur worden?