ANBI Stichting Vrienden van De Tinne

Algemene informatie instelling
Naam: Stichting Vrienden van de Tinne
KVK-nummer: 04067796

Algemene doelstelling
De Stichting Vrienden van de Tinne heeft ten doel om Stichting de Tinne en haar bewoners te ondersteunen. Dit in de meeste brede vorm. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten, het werven van sponsors,fondsen en het verwerven van middelen

Hoofdlijnen beleidsplan
Het conform de doelstelling van de Stichting zoveel als mogelijk ondersteunen van Stichting de Tinne en haar bewoners. De werkzaamheden bestaan uit het verrichten algemene werkzaamheden binnen de wooneenheid, zoals schilderen terrein- en gebouw onderhoud. Indien nodig zullen bepaalde roerende goederen worden gefinancierd.

Werving inkomsten
Middels donateurs en fondsenwerving De stichting heeft een spaarrekening De gelden zijn verkregen door zelfwerkzaamheid van het stichtingsbestuur tijdens de bouw van het gebouw in 2002 en de donateurs.

Contactgegevens
(correspondentieadres)
Adres: Zevensterstraat 66, 9404 JM Assen

E-mailadres: info@stichtingvriendenvandetinne.nl
Website www.stichtingvriendenvandetinne.nl

RSIN 816235855
Actief in sector mensen met een beperking
Actief in Nederland
Aantal medewerkers: geen
Aantal vrijwilligers: 3 bestuursleden

Statutair bestuur van de stichting
Voorzitter: E. Daalder
Secretaris: n.v.t.
Penningmeester: E. Daalder
Algemeen bestuurslid: H.K. Veldkamp, J.R Hoogeveen
Overige informatie: n.v.t.

Jaarrekening
De laatste jaarverslagen is in onderstaand bestand weergegeven 

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Wil je informatie ontvangen, een vraag stellen of donateur worden?