De Tinne

De Tinne is de naam van een woonhuis voor een groep bewoners die graag zo normaal mogelijk willen wonen.
Het is een particulier wooninitiatief te Nooitgedacht bij Rolde (Dr) voor acht meervoudig gehandicapte mensen.
Het woonhuis is vanaf 2002 gesitueerd aan de Parklaan 8 t/m 22.
Alle 8 bewoners hebben een eigen appartement op de Tinne en huren dit van Woningstichting De Volmacht.
De 24-uurs zorg en begeleiding wordt middels het persoonsgebonden budget van iedere bewoner ingekocht bij de zorgverleningsorganisatie De Trans te Rolde.