De Tinne zoekt een nieuwe bewoner

De Tinne zoekt een nieuwe bewoner

  Stichting “De Tinne” zoekt een nieuwe bewoner!   Stichting De Tinne beheert sinds augustus 2002 het particulier wooninitiatief “De Tinne” te Nooitgedacht bij Rolde in de provincie Drenthe. Het betreft twee met elkaar verbonden huizen met in elk huis plaats voor...
Rabo clubsupport

Rabo clubsupport

Beste mensen die de bewoners van De Tinne een warm hart toedragen! De Tinne is een woonvorm te Nooitgedacht voor 8 bewoners met meervoudige beperkingen. Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de...