Stichting “De Tinne” zoekt een nieuwe bewoner!

Het is gelukt!

Met ingang van 1 april 2023 hebben wij een nieuwe bewoner, we zijn erg blij dat het gelukt is om iemand te vinden die past binnen de groep van bestaande bewoners en we zien dan ook met goed vertrouwen de komende tijd tegemoet.

 

Stichting De Tinne beheert sinds augustus 2002 het particulier wooninitiatief “De Tinne” te Nooitgedacht bij Rolde in de provincie Drenthe.

Het betreft twee met elkaar verbonden huizen met in elk huis plaats voor vier bewoners.

Elke woning bestaat uit een grote gezamenlijke woonkamer, keuken, bijkeuken en twee badkamers.

Eén grote badkamer met een hoog-/laagbad, douche, toilet, tilmateriaal, enzovoorts en één kleine badkamer met douche en toilet.

Voor elke bewoner is er een eigen zit/slaapkamer beschikbaar van circa 25 m².

Het huis is eigendom van Woningbouwvereniging De Volmacht te Gieten.

Elke bewoner heeft een eigen huurovereenkomst met de woningbouwvereniging.

 

Bij De Tinne is plek voor een nieuwe bewoner; kandidaten dienen te voldoen aan de profielschets.

Mocht je interesse hebben of meer informatie willen, stuur dan een bericht per mail naar info@stichtingdetinne.nl of neem contact op met:

 

Bejanka Flokstra (teamleider):                                                         06 18660389

Daniëlle Hendriks (coördinerend en administratief medewerker:   06 38175720

 

 

 

 

 

 

 

PROFIELSCHETS

Onderwerp Opmerkingen
Man / vrouw Vanuit De Tinne bestaat niet een directe voorkeur voor een man of vrouw.
Leeftijd Bij voorkeur vanaf 23 jaar.
Mobiliteit De bewoner heeft enige mate van mobiliteit.
Zelfredzaamheid Een lichamelijke beperking hoeft geen bezwaar te zijn. Het kunnen meehelpen bij verzorgingsmomenten heeft een pré.
Gedrag De bewoner vindt het leuk om mee te doen met groepsactiviteiten en houdt van gezelligheid.

Geen klassiek autisme. Geen agressie tegenover personeel, bewoners en anderen binnen of buiten De Tinne. Het gemiddelde niveau van de huidige bewoners is relatief  laag en bevindt zich tussen de 2 tot 5 jaar verstandelijke en/of emotionele ontwikkeling.

Communicatie De bewoner moet in staat zijn zich duidelijk te kunnen maken middels (deels) praten, gebarentaal of anderszins.
Dagbesteding Bij voorkeur dagbesteding buitenshuis.
Inzage zorg- en/of begeleidingsplannen De kandidaat bewoner dient bereid te zijn de bestaande zorg-en/of begeleidingsplannen ter inzage te overleggen aan de plaatsingscommissie van De Tinne ter beoordeling van een definitieve plaatsing.

 

De bewoners van De Ti

ële aspecten welke van belang zijn voor de toekomstige bewoners:

nne zijn PGB gefinancierd.

Hieronder de financi

Mate van PGB toekenning Gezien de budgettering van De Tinne dient de bewoner in het bezit te zijn of te kunnen komen van een PGB budget. Overleg hieromtrent is mogelijk. De dagbesteding is in natura geregeld.
Huurcontract Volmacht Het huurcontract wordt overeengekomen met woningstichting De Volmacht. Huurtoeslag is mogelijk.
Kosten huishouden De bewoner draagt maandelijks een bedrag bij aan de zogenaamde huishoudpot. Vanuit dit budget worden de kosten van eten, drinken, vaste kosten woning, energie, telefoon, verzekeringen, enz.. betaald.
Kosten uitstapjes De bewoner draagt financieel bij aan de activiteiten, vakantie en aanschaf spelmateriaal.
Inrichting zit/slaap kamer De inrichting van de eigen zit/slaapkamer komt voor rekening van de bewoner dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger. De kamer dient zelf ingericht te worden.
Inkoop in De Tinne De bewoner gaat deel uitmaken van een volledig ingericht en bemand wooninitiatief. De algemene ruimten zijn ingericht door Stichting “De Tinne”. Ter leniging van die kosten wordt een éénmalig inkoop bedrag gevraagd van € 2.500,00. Betalingsafspraken zijn mogelijk.

Informatie voor ouders of wettelijk vertegenwoordigers:

Vertegenwoordiging in verwantenraad Elke bewoner wordt in de verwantenraad vertegenwoordigd door één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

De betreffende ouder dient na onderling overleg bereid te zijn bepaalde taken binnen de verwantenraad uit te voeren ten gunste van het wooninitiatief dan wel (op termijn) zitting te nemen in de Raad van Bestuur.

 

Algemene informatie is ook te vinden op de website: www.stichtingdetinne.nl