Beste mensen die de bewoners van De Tinne een warm hart toedragen!

De Tinne is een woonvorm te Nooitgedacht voor 8 bewoners met meervoudige beperkingen.

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubsupport speciaal voor verenigingen en stichtingen. Natuurlijk doet ook Stichting De Tinne mee aan de Rabo Clubsupport actie.

Stemmen: Van maandag 7 september tot en met dinsdag 27 september 2022 mogen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging of stichting. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep: Het is voor Stichting de Tinne belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor aanschaf van middelen om het wonen op de Tinne te verbeteren en aangenamer te maken. Het zou fantastisch zijn als u, uw familie, vrienden, buren en collega’s stemmen geven aan De Tinne tijdens de Rabo ClubSupport van Rabobank Assen en Noord-Drenthe.