De Tinne bestaat sinds 2002 .Vanaf begin is de zorg ingekocht bij Zorginstelling de Trans. Gezien de steeds maar stijgende financiële eisen van de Trans zijn wij genoodzaakt geweest om na te gaan hoe de Tinne de toekomst in zou moeten gaan om de de continuïteit en eigen regie te kunnen waarborgen. Doorgaan op de oude basis zou de zorgverlening naar de bewoners in gevaar brengen.

Na langdurig onderzoek en overleg is besloten om de Tinne te gaan verzelfstandigen tot een eigen zorginstelling.

Omdat de medewerkers bij de Tinne in dienst waren is het voorstel tot verzelfstandiging aan hun voorgelegd met de vraag. Gaan jullie met ons mee? Gelukkig heeft een groot deel van de medewerkers besloten om mee te gaan in de nieuwe toekomst van de Tinne.

Wij zijn dus voortaan Zorginstelling of Zorgbedrijf de Tinne. Wij blijven gewoon de Tinne heten.

Onze woonvorm met 8 bewoners en ca 14 medewerkers gaar een mooie toekomst tegemoet met veel woon- en werkplezier.